To modyfikowalna wersja dokumentacji MDN

Wyświetl jako użytkownik dokumentacji MDN: https://developer.mozilla.org/pl/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Rozszerzenia mogą być poszerzane i modyfikowane możliwościami przeglądarki.  Rozszerzenia dla Firefox są budowane przy użyciu WebExtension APIs, systemu wspólnego dla przeglądarek do rozwoju rozszerzeń. Duży zakres systemu jest zgodny z extension API wspieranych przez Google Chrome, Opera oraz the W3C Draft Community Group.
 
Rozszerzenia napisane dla tych przeglądarek będą w większości przypadków działać w Firefox czy Microsoft Edge z kilkoma zmianami (just a few changes). API jest także w pełni zgodny z wieloprocesowością Firefox (multiprocess Firefox).

 

Jeśli masz pomysły czy pytania lub potrzebujesz pomocy w zamieszczeniu dodatku do użycia przez WebExtension APIs, możesz dotrzeć do nas poprzez dev-addons mailing list lub zamieszczenie hasztagu: #extdev na IRC.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: jotes, mdnwebdocs-bot, angie94007, rebloor
Ostatnia aktualizacja: jotes,